Otevřeno

 1. Úterý: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 18.00
 2. Středa: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 18.00
 3. Čtvrtek: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 18.00

Čas internetu pro veřejnost

 

Můj účet:

Ceník služeb Městské knihovny Skuteč platný od 1. 1. 2016

Příloha Knihovního řádu Městské knihovny ve Skutči

Členské poplatky

 • Dospělí čtenáři 160,- Kč/1 rok
 • Děti ZŠ              80,- Kč/1 rok

Jednorázová výpůjčka

 • 20,- Kč (1 svazek na jeden měsíc)

Upomínky

 1. upomínka 31 dnů od výpůjčky 20,- Kč (bez zaslání, cena celková)
 2. upomínka 62 dnů od výpůjčky 40,- Kč (bez zaslání, cena celková)
 3. upomínka 93 dnů od výpůjčky 80,- Kč + manipulační poplatek za odeslání upomínky (doporučený dopis)
 4. upomínka 124 dnů od výpůjčky 200.- Kč + manipulační poplatek za odeslání (doporučený dopis)

- Manipulační poplatek tvoří částka na poštovné a další výdaje spojené s odesláním upomínky. Mění se v souvislosti s růstem cen poštovného.

Meziknihovní výpůjční služba - MVS

Poplatek se stanoví individuálně dle počtu vyžádaných svazků a dle v současné době platného tarifu ČP, nejméně však 50,- Kč (za 1 svazek) + poplatky požadované půjčující knihovnou + další poštovné za případné oznámení.

Ztráta legitimace

 • 20,- Kč

Náhrada čárového kódu (obecně)

 • 25,- Kč

Náhrada knihy, časopisu

Možnosti náhrady řeší knihovní řád (ztrátu nebo nenávratné poškození posuzuje vedední knihovny). Nedojde-li k adekvátní materiální náhradě, následuje finanční vyrovnávání:

 • Náhrada ceny knihy = aktuální cena knihy + ostatní doplňkové sazby (poškozený obal 5,- Kč, náhrada čár. kódu 25,- Kč, poplatek za zpracování 25,- Kč)
 • U časopisu se nahrazuje dvojnásobná cena výtisku

Internet pro veřejnost

První půlhodina zdarma / 1x za den, dále zpoplatněno:

 • Děti ve věku ZŠ 20 Kč/ 1 hodina
 • Dospělí 40 Kč/ 1 hodina

Kopírování a tisk

Tisk na tiskárně

 • černobílý tisk (1 strana) 3,- Kč
 • barevný tisk (1/3 strany) 5,- Kč
 • barevný tisk (½ strany) 10,- Kč
 • barevný tisk (1 strana) 15,- Kč

Kopírování

 • černobílá kopie (1 strana) 3,- Kč
 • barevná kopie (1/3 strany) 5,- Kč
 • barevná kopie (½ strany) 10,- Kč
 • barevná kopie (1 strana) 15,- Kč