Otevřeno

  1. Úterý: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 18.00
  2. Středa: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 18.00
  3. Čtvrtek: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 18.00

Čas internetu pro veřejnost

 

Můj účet:

Odkazy

Vše co vás zajímá a neznáte odpověď

Ptejte se knihovny: kdokoli, na cokoli
Ptejte se knihovny je službou českých knihoven určenou nejširší veřejnosti. Na vaše otázky, ať již oborové nebo provozní, odpovídají knihovníci zúčastněných knihoven. http://www.ptejteseknihovny.cz/
WIKIPEDIA česky
Wikipedie je encyklopedie na internetu spoluvytvářená svými čtenáři. Její českou část najdete na adrese http://cs.wikipedia.org/
Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR
Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR - Odpovídá na Vaše dotazy o češtině, jak napsat, vyslovit, skloňovat, časovat nějaké slovo, co slovo znamená, jaký je jeho původ, zda je jeho užití vhodné v určitém kontextu, zda jsou věta či souvětí správně konstruovány, stylizovány apod. Odkaz na stránky ústavu
Infopult: Ptejte se
Služba “Infopult: Ptejte se” Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Pracovníci Infopultu ve spolupráci s odborníky výzkumných ústavů shromažďují informace na specifické dotazy. Odkaz na Infopult

nahoru


Knihovnické odkazy

Knihovny Chrudimska
Odkazy na knihovny v regionu najdete v sekci kontakty.
Osobnosti Chrudimska
Na této stránce najdete katalog významných regionálních osobností s jednoduchým prohledáváním. Odkaz
Chrudimsko digitálně
Zde si můžete prohlédnout plné texty všech CD obsahující regionální monografie zpracované v projektu Chrudimsko digitálně. Odkaz
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Odkaz na Noc s Andersenem


ČTEnářův SYmpatický RÁDce
ČTE_SY_RÁD je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih. Odkaz na ČTE SY RÁD


Portál české literatury
Vícejazyčný webový Portál české literatury (PČL) je primárně určen k propagaci české literatury v zahraničí prostřednictvím poskytování informací. Portál si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat informace především o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle. Odkaz na Portál

Klub dětských knihoven
Odkaz na Klub


Nejlepší knihy dětem
Komise pro dětskou knihu SČKN (Svazu českých knihkupců a nakladatelů) a Česká sekce IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu) vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Odkaz zde


Rosteme s knihou
Projekt zaměřený na podporu četby knih, který si klade za cíl prostřednictvím řady aktivit oslovovat zejména předškolní a školní mládež a rozvíjet a prohlubovat jejich literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecně kulturní znalosti Odkaz zde

 

Citarny Cz Čítárny.cz
Projekt Citarny.cz je internetový multimediální portál ve formátu novinových workflow, který propaguje dobré knihy od prvního čtení až po výběry pro studenty a informuje o všech pozitivních aktivitách kolem čtenářství.
Ikaros
Elektronický časopis o Internetu, informační společnosti a knihovnictví. Odkaz na Ikaros
Knihovny.cz
Informace o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách a způsobu, jak k nim získat přístup. Odkaz na Knihovny.cz
Národní knihovna ČR
Největší knihovna ČR, katalogy, databáze, adresáře, souborný katalog ČR. Odkaz na Národní knihovnu | Odkaz na katalogy
Krajská knihovna Pardubice
Odkaz

Moravská zemská knihovna v Brně
Odkaz na knihovnu
Národní technická knihovna
Odkaz na knihovnu
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Odkaz na skip
Svaz českých knihkupců a nakladatelů
Odkaz na stránky | Odkaz na databázi vydaných titulů

SKAT
Souborný katalog knihoven sdružení knihovního systému LANius - naučná literatura. Odkaz

nahoru


Státní správa a organizace

Portál veřejné správy
Velmi užitečný portál pro všechny občany – seznamte se s ním, určitě se vám to bude někdy hodit. Najdete tu třeba odkazy na jednotlivá ministerstva, vyhledávání zákonů, poradce při řešení životních situací.
Odkazy na regionální státní orgány
Stránky města Chrudim
Chrudimsko - kultura, akce
Stránky Pardubického krajského úřadu
Odkazy na celostátní orgány
Státní správa - veřejná správa, katalog firem, adresář úřadů...
Města a obce ČR
Centrální adresa – Informační systém o veřejných zakázkách a dražbách
Územně identifikační registr - Informační systém o území
Český statistický úřad
Informační server českého soudnictví, Obchodní rejstřík
Neziskovky - Informační centrum nadací
Evropská unie
Vše o členství České republiky v Evropské unii
Zastoupení Evropské komise v České republice
Rychlý přístup k evropským informacím
Pro nezaměstnané
www.uradprace.cz
www.prace.cz
www.jobpilot.cz
Pro studenty
http://www.KamPoMaturite.cz - vše k přijímacím zkouškám na VŠ, SŠ a maturitu, rady, informace, adresáře škol, seminární práce, referáty, maturitní otázky, přijímací testy
http://www.scio.cz - zkoušky, kurzy, porovnávací testy
http://www.vysokeskoly.cz - ve spojení se studiem po celý rok
http://www.vzdelani.cz - váš portál pomaturitního studia
http://www.studujeme.cz - portál o studiu a práci v zahraničí
http://www.skolaonline.cz - portál pro základní a střední školy

nahoru


Literatura

Portál české literatury
Portál české literatury. Vícejazyčný internetový projekt je určen především k propagaci české literatury v zahraničí, a to autorů mladších generací. A obecně děl vzniklých v posledních cca 15 letech. Mimo jiné obsahuje medailonky autorů a ukázky z jejich děl v položce Česká literatura a položku Literární odkazy, ve které čtenář najde informace o literárních časopisech, knihovnách, knižním trhu, legislativě a literárních agenturách, literárních a knižních cenách, literárních festivalech a knižních veletrzích a o literatuře v regionech. Odkaz na portál
Slovnik Cz Literatury Slovník české literatury po roce 1945

Slovník obsahuje prozatím více než tisíc hesel českých spisovatelů a literárních časopisů z období po roce 1945. Redakce hesla postupně reviduje a aktualizuje a počítá s průběžným doplňováním o hesla nejvýznamnějších nakladatelství a různých institucí i neformálních sdružení, podílejících se na českém poválečném literárním životě.

www.iliteratura.cz
O literatuře v celém světě i doma.
www.knihovnice.cz
Nezávislý literární a recenzentský server
www.obecprekladatelu.cz
Stránky Obce překladatelů

nahoru


Co se může hodit

Městský úřad Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Jízdní řády
Poštovní směrovací čísla
Vícejazyčný překladový slovník
Slovník cizích slov
Nahlížení do katastru nemovitostí
ARES - obchodní rejstřík MF ČR
Adresy v české republice (zjišťování popisných čísel)
Právní předpisy, zákoník práce

nahoru